ساده ترین تعریف گیمیفیکیشن به این صورت است که گیمیفیکیشن یا بازی سازی، هنر تعبیه کردن
مکانیزم های بازی در فضاهایی است که به صورت پیش فرض برای بازی طراحی نشده اند.


بازی محیطی ARG یا (ARG – Game Reality Alternate) که شاید بتوان آن را بازی واقعیت بدل
یافته ترجمه کرد، یک تجربه و نوع جدیدی از بازی های دسته جمعی است که توامان در دنیای واقعی و
مجازی و با استفاده از ابزار و رسانه های (media) قدیمی و جدید رخ می دهد.


این بازی از دنیای واقعی و زندگی روزمره به عنوان یک پلتفرم استفاده می کند تا یک داستان را تعریف کند
و برای این کار داستان سرایی چندرسانه ای را به کار می گیرد به این معنا که معماها و سرنخ ها در هر جایی
ممکن است باشند و به هر شکلی ممکن است نقل شوند از در و دیوار شهر، پاکت های نامه و ایمیل ها
گرفته تا پوسترها و فیلم ها و موزیک ها.


نکته مهم این نوع بازی این است که روند داستانش کاملا وابسته به رفتار بازیکن است و مسیر بازی
می تواند با توجه به نوع تعامل بازیکن با آن، متفاوت پیش برود.


هفت خان با هدف طراحی گیمیفیکیشن و طراحی بازی های ARG تشکیل شده است.


ارزش پیشنهادی:
اصلی ترین ارزش پیشنهادی هفت خان، سفارشی سازی بازی ها میباشد