تعدادبالا رابطی برای خرید و معرفی محصولات بصورت عمده برای تامین محصولات کسب و کارهای محلی است .

زودل

زودل

  • بستر آنلاین عمده فروشی
هم صنف

هم صنف

  • بستر ارتباطی هوشمند اصناف
ویترین نت

ویترین نت

  • پلتفرم اتصال خریداران به فروشندگان با تمرکز بر تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی