اپلیکیشن آموزش زبان انگلیسی هما (هوش ماندگار ارتباط)

آموزش لغات زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی

تلفظ لغات انگلیسی

تلفظ صحیح لغات انگلیسی

تلفظ لغات انگلیسی با لهجه آمریکن

تلفظ لغات انگلیسی با لهجه آمریکایی

تمرین تلفظ لغات انگلیسی با قابلیت ضبط صدا

مقایسه تلفظ با لهجه آمریکن

تلفظ نیتیو لغات انگلیسی آمریکایی

لغات علاوه بر تلفظ کامل به صورت سیلاب به سیلاب هم تلفظ شده است

بعد از شنیدن تلفظ لغات میتوانید صدا خود را ضبط و سپس گوش کنید تا بتوانید تا اشکالات خود را در تلفظ متوجه شوید

امکانات اپلیکیشن
تمرین املا لغات انگلیسی :میتوانید هر کدام از لغاط را از قسمت تمرین املا نحوه اسپل آن را تمرین کنید


شکار گفته ها :هر کدام از لغات حاوی تعدادی سخن بزرگان هست که آن کلمه در آن بکار رفته است


واژه شکافی :هر کدام از لغات شامل قسمت میباشد که تمامی هم خانواده های آن لغت به همراه معانی، نقش دستوری، نکته های کاربردی آورده شده

پارس ۶۸

پارس ۶۸

  • ترجمه تخصصی متون انگلیسی
آکادمی بین‌المللی علم

آکادمی بین‌المللی علم

  • مرکز بین‌المللی آموزش و مطالعات تخصصی هنر و علوم انسانی
اکسین چنل

اکسین چنل

  • یادگیری زبان با روش انجمن آموزش اروپا