شتابدهنده اسمارت‌ایکس با همکاری مرکز نوآوری گروه توسعه بن‌دا فعالیت خود را با مدیریت تعدادی از نخبگان و فرهیختگان فناوری کشور در فروردین ۱۳۹۹ آغاز نموده است. با توجه به ظرفیت‌های بالای این شتابدهنده از جمله ارتباط نزدیک با دانشگاه‌‌های مطرح کشور و دارا بودن شبکه وسیعی از افراد فعال در حوزه فناوری و اقتصاد، این شتابدهنده می‌تواند امکان رشد سریع و جذب سرمایه را برای تیم‌های پذیرفته شده در دوره شتابدهی فراهم نماید. سلامت هوشمند یکی از زمینه‌های اصلی فعالیت شتابدهنده اسمارت‌ایکس محسوب می‌شود. بکارگیری روش‌های هوشمند نوین باعث افزایش کیفیت خدمات درمانی، افزایش دقت در تشخیص بیماری‌های مختلف و بهبود سلامت جامعه می‌شود. کشاورزی هوشمند نیز از دیگر زمینه‌های اصلی فعالیت اسمارت‌ایکس می‌باشد که با توجه به موقعیت آب و هوایی و منابع محدود آب و خاک در ایران، استفاده از روش‌های نوین و هوشمند در این حوزه یک نیاز اساسی برای کشور محسو ب می­‌شود.

سعیده ملکی

سعیده ملکی

  • مدیر روابط عمومی