داستان سیتا از برخورد با چالش هایی مانند فرآیندهای ناقص رزرو هتل و دغدغه قیمت تمام شده رزرو هتل داخلی برای مسافران شروع شد. بعد از انقلاب تکنولوژی و بالا رفتن تمایل مردم به خرید اینترنتی، تمامی خریدها از جمله رزرو هتل ها به صورت اینترنتی انجام می شد. اما با این حال فرآیند رزرو هتل به صورت ناقص یا On Request و غیر آنلاین انجام می شد که نیاز به تایید مرکز اقامتی بود تا رزرو موردنظر نهایی شود. بنابراین تیم سیتا سامانه رزرواسیون کاملا آنلاینی را برای رفع این مشکل راه اندازی نمود. سامانه رزرواسیون آنلاین سیتا در راستای کاهش قیمت تمام شده رزرو هتل، خدمات جدیدی مانند رزرو ساعتی هتل را ارائه می دهد.