خانه نوآوری تعلیم‌و‌تربیت یک نهاد غیردولتی و عام‌المنفعه است که به منظور تربیت نیروی‌‌انسانی نقش‌آفرین، جهت حل مسائل نظام تعلیم‌وتربیت با راهکارهای نوآورانه و فناورانه، توسط موسسه مطالعات راهبردی تعلیم‌وتربیت برهان شکل گرفته‌است.
این مرکز نوآوری از آذر ماه ۱۳۹۸ شروع به کار کرده و در تیر ماه ۱۴۰۰ پس از اخذ موافقت اصولی شتاب‌دهنده، خانه نوآوری تعلیم‌و‌تربیت به عنوان یک مرکز تخصصی این حوزه فعالیت خود را گسترش داده‌است.

ماموریت خانه
تسهیل گری برای شکل گیری و رشد برنامه ها و اقدامات تعلیم و تربیتی، با هدف حل مسائل ارزش‌مند نظام آموزش‌وپرورش، با توجه به مبانی اصیل و نیازهای واقعی جامعه و نیز تربیت نیروی انسانی و تیم‌های جوان، برای حل این مسائل با رویکرد نوآورانه و فناورانه

اهداف خانه
1- شناسایی و حل مسائل نظام تعلیم‌وتربیت با رویکرد نوآورانه و فناورانه
2- شناسایی و تربیت نخبگان نقش‌آفرین، از طریق آموزش هدف‌مند و ایجاد بستر جهت پیشبرد پروژه‌های زیست‌بوم تعلیم‌وتربیت
3- شبکه‌سازی بین فعالان حوزه تعلیم‌و‌تربیت جهت افزایش هم‌افزایی و نیز ترویج کارآفرینی مسئله محور