هنردرمانی در قالب خطاطی و شعرخوانی رویکردی است که در آن با استقاده از ابزار هنر خوشنویسی و شعر و ادبیات به درمان و ارتقا سلامت روان فرد کمک می شود. در این روش فرد با استفاده از هنر و شعر به بیان احساسات مختلف خود می پردازد و روند درمان از طریق فرآیند هنری بین درمانگر و مراجع صورت می گیرد. امروزه در دنیا از هنردرمانی به دلیل فرآیند خلاق و شفابخشی آن در درمان گروه های مختلف استفاده می شود که در کشور ما به دلیل وجود گنجینه غنی از شعر با روشهای شعرخوانی و خوشنویسی می توان به درمان استرس و تنشهای درون پرداخت.