تشخیص بسیاری از اختلالات ژنتیکی می تواند بسیار دشوار باشد. استفاده از ابزار های تشخیصی دقیقی مثل کیت های تشخیصی ، با استفاده از بیومارکر های زیستی، علاوه بر تشخیص گذاری در سطح بالایی از اطمینان، به تشخیص زود هنگام اختلال کمک کرده و سبب می شود بیمار مداخلات و مشاورات موثر را در زمان طلایی و مهم دریافت کند

محمدرضا بیگدلی

محمدرضا بیگدلی

  • شتابدهنده مشاوره ژنتیک و تولید کیت
نوشین سنگ تراش

نوشین سنگ تراش

  • عضو هیئت منتورینگ