حوزه نوظهور نورومارکتینگ که از تحقیقات مغز در زمینه مدیریتی استفاده می کند، در دنیای کاربردی محبوبیت فزاینده ای دارد. در واقع تاثیر فناوری های علوم اعصاب در مارکتینگ سنتی برای تکمیل درک رفتار مصرف کننده است و شهرت آنها در شرکت ها، بازاریابان و تبلیغ کنندگان در حال افزایش است.

بر اساس مدارک اظهار شده مغز واسطه اصلی بیان احساسات و فرایندهای تصمیم گیری است. علاوه بر این شواهدی نشان می دهد در اکثر موارد مردم نمی توانند دلایل خود را برای انتخاب برخی محصولات بشکل آگاهانه یا ناآگاهانه بیان کنند. با توجه به این موضوع در نظر گرفتن فرایندهای عصبی، بعنوان مبنایی برای توضیح رفتار مصرف کننده قابل توجیه است.

شواهد نشان می دهد تکنیک های علوم اعصاب مانند fMRI، ET، EEG، MEG، ECG، fNIRS، GSR، ... به تجزیه و تحلیل و درک رفتار انسان در رابطه با بازار و مبادلات بازاریابی پرداخته و بهره وری استراتژی های بازاریابی را ارتقا داده است.

بنابراین موضوع تاثیر نورومارکتینگ برای شرکت ها و جامعه مهم است زیرا امکان کشف فرایندهای خودکار که تعیین کننده فرایند تصمیم گیری است وجود دارد که منجر به بهبود بازاریابی محصولات می شود و بدین ترتیب بین محصولات جدید تولید شده و نیازهای واقعی مصرف کنندگان همترازی بیشتری ایجاد می شود و در حقیقت از مارکتینگ تا نورومارکتینگ مسئله ای که تغییر کرده است نحوه دستیابی به اطلاعات مربوط به خواسته ها و ترجیحات مصرف کننده است.

در مجموع می توان گفت علم نورومارکتینگ یک موقعیت برد-برد برای بازاریابان و مصرف کنندگان بطور همزمان ایجاد می کند، یعنی بازاریابان اطلاعات داخلی که منجر به تجاری شدن بهتر محصول می شود را بدست می آورند و به مشتریان محصول سفارشی تری ارائه می کنند.

بنابراین کارگروه نورومارکتینگ بعنوان یکی از کارگروه های شتابدهنده تخصصی شناخت و رسانه آبانا در راستای اهداف خود و ایجاد بستری جهت کارآفرینی و حمایت از ایده های نو در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی فعالیت خود را آغاز کرده است.

آزاده غلامی نژاد

آزاده غلامی نژاد

  • مدیر کارگروه
بهنود صدر

بهنود صدر

  • مشاور توسعه کسب و کار