آی‌­فینک، مرکز نوآوری شرکت خدمات انفورماتیک است که راهبری آن توسط شرکت فرادیس گستر کیش و کارخانه نوآوری هم‌آوا انجام شده و از سال 1398 در حوزه تخصصی فینتک فعالیت دارد. فعالیت اصلی این مرکز اجرای برنامه‌های شناسایی، شکل‌دهی و شتابدهی استارتاپ‌های فینتکی است که راه‌حل‌های نوآورانه و فناورانه را برای حل مسائل جامعه و همسو با روندهای فناوری ارائه می‌کند. آی‌فینک اولین دوره خود را از اسفند 98 آغاز نموده و دقیقا یکسال بعد در اسفند ماه 99 با 5 استارتاپ آماده سرمایه­‌گذاری به پایان رساند. این دوره در دو بخش 3 ماهه شکلدهی و 6 ماهه شتابدهی برگزار می‌گردد.