اولین رویداد فناورانه دانشگاه تا بازار

اولین رویداد فناورانه دانشگاه تا بازار

محورها:
هوافضا، NBIC، گردشگری، مهندسی بافت، ICT و IT، نانوتکنولوژی، گیاهان دارویی، بیوتکنولوژی، انرژی‌های نو و محیط زیست

آخرین مهلت ارسال طرح و ایده: ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۰
زمان برگزاري اختتامیه ی رویداد: ۱۵ اسفند ماه ۱۴۰۰
این رویداد شامل یک دوره ی پیش شتابدهی ۱۰ روزه توسط منتورهای حرفه ای می باشد.

نظرات