راهکار تفکیکان برای ارتباط بین عرضه کنندگان کالاهای ضایعاتی، اسقاطی، بلا استفاده و دور ریختنی با متقاضیان و خریداران میباشد.

سفارشات ضایعات فروشندگان توسط کارشناسان تفکیکان ارزش گذاری میشود. همینطور تفکیکان تلاش میکند تا به عنوان مرجع مورد اعتماد بین عرضه کنندگان و متقاضیان این صنعت جایگاه یابی نماید.