شرکت آبی سازه دارای 50 سال سابقه در ساخت انواع سازه های آبی دارد. شرکت ما  آمادگی خود را جهت شرکت در مناقصات در طرح و اجرای پروژه های تصفیه خانه، حصار کشی، طرح های بندها، سدها و سازه های آبی، هیدرولیکی و تونل، مخازن و شبکه های توزیع آب، شبکه های جمع آوری و انتقال آب، شبکه های آبیاری و زهکشی، سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه ها و استخر های پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی (سیویل) راهسازی، ترانشه برداری، طرح های انبوه سازی ساختمان های اداری و مسکونی، طرح های فضای سبز، نظارت و اجرای طرح های آبیاری تحت فشار، اجرای تاسیسات حرارتی و برودتی، اجرای خطوط انتقال آب و…اعلام می دارد. برای دریافت مشاوره و سفارش می توانید با شماره 09113586753 تماس بگیرید.