شتابدهنده فرهنگی-مذهبی و قرآنی «شفق» اولین شتابدهنده اختصاصی در حوزه فرهنگی-مذهبی است. رسالت ما راه‌اندازی و حمایت از کارآفرینی و ارزش آفرینی‌های فرهنگی-مذهبی است. بدین منظور، ما با شکل‌دهی، آموزش و حمایت از کسب و کارهای نوپای فرهنگی-مذهبی، تلاش می‌کنیم ایده‌ها و نوآوری‌های این عرصه را به شکلی برنامه‌ریزی شده به تولید و اثرگذاری مستمر و اثربخش هدایت کنیم.