شتابدهنده تک بر پایه هم فکری تعدادی از شرکت های معتبر بخش خصوصی صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران از آذر ۱۳۹۴ فعالیت خود را آغاز نموده است. ما معتقدیم که آینده و پیشرفت کشور در دستان جوانان خوشفکر و کارآفرینانی هستند که توان و اندیشه خود را برای پیدا کردن راه حل های نوآورانه برای چالش ها و نیازهای مختلف موجود در جامعه و بازارها بکار می برند.
بر این اساس، شتابدهنده تک به عنوان بستری برای کمک به رشد سریع و پر شتاب استارت آپ ها از طریق سرمایه گذاری، منتورینگ، ارائه زیرساخت ها، و ایجاد دسترسی به شرکت های بخش خصوصی، بازارها و سرمایه گذاران فعالیت می نماید.