شتابدهنده متمرکز بر حوزه‌های هوافضا، فناوری‌های سبز، سلامت و فناوری اطلاعات و ارتباطات