سیوان استیشن از سال ۲۰۱۶فعالیت خود را ذیل شرکت توسعه کسب و کار MTeamو با هدف حمایت و شتابدهی به استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال آغاز نمود. سیوان با اتکا بر تجربه موفق تجاری سازی تعداد بسیار زیادی از پروژه های خود با داشتن مشاورها و راهنمایان بسیاری سعی دارد به گسترش اکوسیستم کارآفرینی ایران کمک نماید. سیوان چند امکان ویژه را در اختیار استارتاپ های جوان قرار می دهد. سرمایه اولیه، مکان استقرار، دانش فنی برتر در حوزه فناوری اطلاعات، راهکارهای تجاری سازی، تبلیغات، پروموشن  و شبکه سازی مواردی است که شتاب دهنده سیوان  در اختیار استارتاپ های جوان قرار می دهد.