شتابدهنده دانش بنیان سیوان از سال ۲۰۱۶ فعالیت خود را با حمایت مالی شرکت توسعه کسب و کار MTeam و با هدف حمایت و شتابدهی به استارتاپ های حوزه اقتصاد دیجیتال آغاز نمود. سیوان استیشن به عنوان یک استارتاپ استودیو در راستای تسریع فرآیندهای رشد استارتاپ ها، علاوه بر سرمایه گذاری بر روی استارتاپ ها بر روی شتابدهنده های تخصصی و همچنین توسعه فضاهای نوآوری یا دهکده های استارتاپی نیز سرمایه گذاری می نماید.