شتاب دهنده لاکتوژن اولین شتاب دهنده تخصصی بیوتکنولوژی در ایران از ابتدای سال 1397 با مجوز رسمی از مرکز شتاب دهی و فناوری فعالیت خود را آغاز کرد.

لاکتوژن با هدف حمایت از ایده ها و طرح های بیوتکنولوژیک به منظور استفاده از آنها برای افزایش بهره وری تولید و اطمینان از کیفیت و سلامت محصولات مختلف و همچنین ارزش آفرینی علمی و اقتصادی در این زمینه برای کشور در حال فعالیت می باشد.