“کارا” شتاب دهنده ای در حوزه سلامت الکترونیک است که با دیدگاهی نوآورانه و با بهره گیری از توانمندی های جوانان ایرانی خلاق و کوشا، سعی دارد با حمایت از ایده های استارتاپی، شکاف‌های موجود در صنعت سلامت کشور را شناسایی و ترمیم کند.
هدف اصلی کارا، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و پیشرفت کارآفرینان جوان کشور است که با حمایت از استارتاپ های خلاق و کسب و کارهای نوپا در زمینه ی مسایل مربوط به حوزه ی سلامت و بهداشت، منجر به اشتغال زایی و بهبود شرایط اقتصادی کشور می شود. استراتژی‌های حمایتی کارا منطبق بر به روز ترین استانداردهای شتاب دهی بین المللی است که با در نظر گرفتن شرایط داخلی کشور طراحی و پیاده سازی می‌شوند.