آف و من

یک برنامه تبلیغاتی تخفیفاتی که بازی برد برد جالبی بین مشتری و کاربر را استارت میزند

غیرفعال

یک برنامه تبلیغاتی تخفیفاتی که بازی برد برد جالبی بین مشتری و کاربر را استارت میزند

باکس

باکس

  • باکس ارائه دهنده تبلیغات تعاملی و هوشمند
عدد

عدد

  • شبکه هوشمند تبلیغات درون برنامه ای
خونگی

خونگی

  • فروش تولیدات خانگی