نگهداری از کاکتوس و ساکولنتنگهداری از کاکتوس و ساکولنت

نگهداری از کاکتوس و ساکولنت

پرورش ساکولنت ها آسونه، به آبیاری حساس نیستن و در مجموع مقاوم هستن و به خاطر همینه که همه جا ...

ایده و خلاقیت در ساخت گلدانایده و خلاقیت در ساخت گلدان

ایده و خلاقیت در ساخت گلدان

ما میتونیم دکوراسیون خونه رو هم زیباتر کنیم و یکنواختی محیط رو بریزیم به هم. اول چنتا پیشنهاد شیک تصویری ...