تصاویر و اسلایدهای دوره آموزشی آشنایی با گیمیفیکیشن اردیبهشت ۹۶تصاویر و اسلایدهای دوره آموزشی آشنایی با گیمیفیکیشن اردیبهشت ۹۶

تصاویر و اسلایدهای دوره آموزشی آشنایی با گیمیفیکیشن اردیبهشت ۹۶

کلیپ دوره آشنایی با گیمیفیکیشن اردیبهشت ۹۶

با «منم بازی» زندگی را بازی کنید! زیرمجموعه مارنو در زمینه بازی های جدیبا «منم بازی» زندگی را بازی کنید! زیرمجموعه مارنو در زمینه بازی های جدی

با «منم بازی» زندگی را بازی کنید! زیرمجموعه مارنو در زمینه بازی های جدی

با اعتقاد عمیقی که به میزان تاثیرگذاری بازی‌ها در یادگیری و به‌یادآوری مفاهیم داریم، در شهریور ۱۳۹۶ تصمیم گرفتیم «منم ...

فراخوان تشکیل تیم برای شرکت در مسابقه توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیرانفراخوان تشکیل تیم برای شرکت در مسابقه توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیران

فراخوان تشکیل تیم برای شرکت در مسابقه توسعه اپلیکیشن آموزش زبان به مدیران

شرکت در این مسابقه فرصت خوبی برای تجربه کردن و یاد گرفتن است. مباحث مختلف نظیر برنامه‌نویسی، طراحی رابط کاربری، ...