شهرک صنعتی شماره 2 شاهرود؛ فرصت سازی یا فرصت سوزی؟!!شهرک صنعتی شماره 2 شاهرود؛ فرصت سازی یا فرصت سوزی؟!!

شهرک صنعتی شماره 2 شاهرود؛ فرصت سازی یا فرصت سوزی؟!!

با تأیید کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط‌زیست دولت، شهرک صنعتی شماره 2 شاهرود به تصویب هیأت وزیران رسید. این خبر ...

هفتاد و نهمین رویداد همفکر شاهرود برگزار شدهفتاد و نهمین رویداد همفکر شاهرود برگزار شد

هفتاد و نهمین رویداد همفکر شاهرود برگزار شد

شروع مجدد پرتکرارترین رویداد استارتاپی استان سمنان در سال 1401