تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانیتکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

تکنیک های مدیریت ریسک در پروژه های ساختمانی

مدیریت ریسک در پروژه: بررسی‌ها نشان می‌دهد که اجرای تکنیک‌های مدیریت ریسک در پروژه‌های ساختمانی بصورت بسیار محدودی به انجام ...

ضریب عامل در آنالیز فهرست بهاضریب عامل در آنالیز فهرست بها

ضریب عامل در آنالیز فهرست بها

براساس بخشنامه «دستورالعمل نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران»، می‌بایست درخصوص حداقل ۸۰ درصد مبلغ برآورد ...

تاخیر در ابلاغ قیمت جدیدتاخیر در ابلاغ قیمت جدید

تاخیر در ابلاغ قیمت جدید

لذا کارفرما در بررسی لایحه تاخیرات استدلال می‌نماید که اگر طبق بخش ۳ ذیل بند «الف» در ماده ۳۰ شرایط ...

مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاهمسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

مسئول تدارکات و افسر ایمنی در تجهیز کارگاه

در بسیاری از پروژه‌های ساختمانی، پلان تجهیز کارگاه توسط یک مهندس آرشیتکت و یا حتی نقشه کش طراحی شده و ...

تخصیص بودجه به ریسک های پروژهتخصیص بودجه به ریسک های پروژه

تخصیص بودجه به ریسک های پروژه

داشتن برنامه مدون برای تخصیص بودجه به ریسک‌های پروژه سبب انعطاف پذیری بیشتر پروژه نسبت به بروز تغییرات و پاسخگویی ...

اقدامات تجهیز کارگاه در پروژهاقدامات تجهیز کارگاه در پروژه

اقدامات تجهیز کارگاه در پروژه

بطور متوسط می‌توان گفت با هزینه کردن هر یک میلیون تومان برای بهینه سازی نقشه تجهیز کارگاه می‌توان ۴ تا ...

بازیافت نخاله های ساختمانی در دپو پسماندبازیافت نخاله های ساختمانی در دپو پسماند

بازیافت نخاله های ساختمانی در دپو پسماند

در این مقاله به بررسی مزایای بازیافت نخاله‌های ساختمانی در دپو پسماند شهری می‌پردازیم. اینکه آیا با توجه به لزوم ...

کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانیکنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

کنترل افزایش هزینه در پروژه های ساختمانی

پروژه‌های ساختمانی به برنامه ریزی هزینه و جریان نقدینگی نیاز دارند تا ضمن تامین هزینه انجام فعالیت‌های پروژه، بتوانند بر ...