نمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکننمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکن

نمونه قرارداد طرح اقدام ملی مسکن

عبارت است از تامین زمین، طراحی و اجرای محوطه سازی و تاسیسات مربوطه، اخذ مجوزها (پروانه ساخت)، تامین تسهیلات بانکی ...

دستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانیدستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانی

دستورالعمل ایمنی سازمان آتش نشانی

نمونه دستورالعمل ایمنی اجرای سیستم‌های حفاظت و ایمنی از حریق و حوادث (سازمان آتش نشانی شهر تهران) برای یک برج ...

تحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساختتحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساخت

تحویل پروژه و تضمین قرارداد مشارکت ساخت

در صورتیکه عملیات موضوع مشارکت آماده تحویل موقت شود، ولی سازنده، حداکثر تا یک ماه پس از آماده شدن موضوع ...

لایحه تاخیرات در قراردادهای فیدیکلایحه تاخیرات در قراردادهای فیدیک

لایحه تاخیرات در قراردادهای فیدیک

براساس بند ۸-۴ کتاب قرمز فیدیک، پیمانکار در موارد ذیل درخصوص تمدید مدت تکمیل پروژه محق خواهد بود: تاخیر مجاز ...

دستگاه نظارت در قرارداد مشارکت در ساختدستگاه نظارت در قرارداد مشارکت در ساخت

دستگاه نظارت در قرارداد مشارکت در ساخت

۱- مالک بر اجرای عملیات پروژه از حیث کمیت و کیفیت کار و مطابقت آن با نقشه‌ها و مشخصات و ...

تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساختتقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

تقسیم واحدها در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورتیکه پیشرفت فیزیکی پروژه در مراحل فوق الذکر دو ماه قبل از برنامه زمان بندی محقق گردد میزان ۵درصد ...

آورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساختآورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت

آورده طرفین در قرارداد مشارکت در ساخت

در صورت افزایش و یا کاهش زیربنای کل موضوع مشارکت (مستند به صورتمجلس تفکیکی ثبتی اخذ شده)، ذیل این ماده ...

نمونه لایحه ضرر و زیان در دوره تاخیر مجاز (۱)نمونه لایحه ضرر و زیان در دوره تاخیر مجاز (۱)

نمونه لایحه ضرر و زیان در دوره تاخیر مجاز (۱)

متاسفانه با توجه به عدم تامین نقدینگی از سوی کارفرما و در نتیجه عدم پرداخت مطالبات پیمانکار، تاکنون با گذشت ...

شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم ۱۳۹۹شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم ۱۳۹۹

شاخص های تعدیل سه ماهه اول و دوم ۱۳۹۹

نوسانات شدید قیمت‌ها سبب شده است که شاخص‌های تعدیل قطعی سه ماهه دوم ۹۹ بصورت ماهیانه برای ماه‌های تیر، مرداد ...

چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت قطعیچک لیست رسیدگی به صورت وضعیت قطعی

چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت قطعی

تعیین تکلیف مصالح و تجهیزات تحویلی به پیمانکار ابلاغیه صورتجلسه تحویل قطعی (در صورت سپری شدن دوره تضمین) کنترل اقلام ...

چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت موقتچک لیست رسیدگی به صورت وضعیت موقت

چک لیست رسیدگی به صورت وضعیت موقت

اعمال ضریب به قیمت‌های جدید ابلاغ نشده. اعمال صورتجلسات و دستورکارهای ابلاغ شده. تعیین تکلیف خسارات و تعهدات انجام نشده ...

نکات اجرایی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)نکات اجرایی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)

نکات اجرایی ساختمان (تاسیسات مکانیکی)

کلیه لوله‌های سرد و گرم مصرفی عایق گردند و در رایزرها، لوله‌های سرد و گرم حداقل ۱۰ سانتیمتر با هم ...

حسابداری درآمدهای پیمانکاریحسابداری درآمدهای پیمانکاری

حسابداری درآمدهای پیمانکاری

کاربرد هریک از این سه روش، به توانایی پیمانکار در برآورد قابل اتکای مخارج (پی نوشت)، درآمد و میزان پیشرفت ...

خاتمه پیمان و جبران خسارت پیمانکار در تاخیرات مجازخاتمه پیمان و جبران خسارت پیمانکار در تاخیرات مجاز

خاتمه پیمان و جبران خسارت پیمانکار در تاخیرات مجاز

در این مقاله به پرسش و پاسخ مربوط به خاتمه پیمان و جبران خسارت پیمانکار در تاخیرات مجاز از سازمان ...