افزایش راندمان گارگران ساختمانیافزایش راندمان گارگران ساختمانی

افزایش راندمان گارگران ساختمانی

بهبود بهره وری برای هر شرکتی که در صنعت ساخت و ساز فعالیت می‌کند مسئله‌ای مهم تلقی می‌شود. با وجود ...

مدیریت دانش در پروژه های ساختمانیمدیریت دانش در پروژه های ساختمانی

مدیریت دانش در پروژه های ساختمانی

مدیریت دانش ابزاری است که می‌تواند در سطوح مدیریتی برای کاهش زمان در پردازش داده و انتقال آن در مراحل ...

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) روشی است که به طور عمومی برای تعریف مجموعه‌ای از ابزارها و فرآیندهای پارامتری برای ایجاد ...

مدیریت ارتباطات در پروژه های ساختمانیمدیریت ارتباطات در پروژه های ساختمانی

مدیریت ارتباطات در پروژه های ساختمانی

یکی از فرآیندهای مهم برای موفقیت صنعت ساخت و ساز، فرآیند ارتباطات موثر است. کیفیت ارتباطات یکی از عوامل اصلی ...

اثرات اجتماعی در صنعت ساختماناثرات اجتماعی در صنعت ساختمان

اثرات اجتماعی در صنعت ساختمان

در این مقاله با کمک رویکرد کیفی، این بعد از توسعه پایدار مورد بررسی قرار گرفته و در نتیجه ۲۶ ...

مدیریت ریسک در پروژه ‏های عمرانیمدیریت ریسک در پروژه ‏های عمرانی

مدیریت ریسک در پروژه ‏های عمرانی

برای این منظور، ریسک‌ها، هزینه‌های احتمالی ریسک، اقدامات و هزینه‌ی اقدامات باید شناسایی شود تا اقدامات مناسبی برای اجتناب از ...

عوامل اصلی تاخیر در پروژه های عمرانیعوامل اصلی تاخیر در پروژه های عمرانی

عوامل اصلی تاخیر در پروژه های عمرانی

از منظری دیگر، تاخیر پروژه به عنوان فعالیتی تعریف می‌شود که زمان مورد نیاز جهت تحویل پروژه را گسترش می‌دهد ...

دوره تضمین در پروژه های ساختمانیدوره تضمین در پروژه های ساختمانی

دوره تضمین در پروژه های ساختمانی

براساس ماده ۳۵ شرایط عمومی پیمان، از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار، معادل ده درصد بعنوان تضمین حسن انجام کار ...

انتخاب پیمانکار در پروژه های ساختمانیانتخاب پیمانکار در پروژه های ساختمانی

انتخاب پیمانکار در پروژه های ساختمانی

در پروژه‌های ساختمانی که به ایجاد دارایی‌های بلندمدت می‌انجامند، انتخاب پیمانکاران مناسب که سبب اطمینان از کیفیت اجرا شوند، بسیار ...

مدیریت ذینفعان در پروژه های ساختمانیمدیریت ذینفعان در پروژه های ساختمانی

مدیریت ذینفعان در پروژه های ساختمانی

مسئله‌ی مدیریت ذینفعان در پروژه‌های ساختمانی جهت برنامه‏ ریزی و اجرای پروژه، در تحقیقات زیادی مورد تاکید قرار گرفته است. ...

مدیریت پروژه یا رهبری پروژه؟مدیریت پروژه یا رهبری پروژه؟

مدیریت پروژه یا رهبری پروژه؟

چنین طرز فکری در مدیریت پروژه‌های ساخت و ساز، سبب شد که مدیران به‏ جای اهمیت به روابط کاری، متمایل ...

مدیریت یکپارچگی در پروژه‏ های ساخت و سازمدیریت یکپارچگی در پروژه‏ های ساخت و ساز

مدیریت یکپارچگی در پروژه‏ های ساخت و ساز

در میان این ابعاد، مدیریت یکپارچگی (Integration Management) در پروژه‌های ساخت و ساز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا مدیریت ...

مهمترین عوامل موفقیت در پروژه ‏های ساخت و سازمهمترین عوامل موفقیت در پروژه ‏های ساخت و ساز

مهمترین عوامل موفقیت در پروژه ‏های ساخت و ساز

نقش مدیر پروژه در موفقیت پروژه‌های ساخت و ساز بسیار قابل توجه است. همانطور که مشخص است تعداد عواملی که ...

فورس ماژور در پروژه های عمرانی (کرونا)فورس ماژور در پروژه های عمرانی (کرونا)

فورس ماژور در پروژه های عمرانی (کرونا)

با توجه به شیوع بیماری کرونا طی ماه‌های اخیر، مشاهده می‌شود که بسیاری از پیمانکاران، این موضوع را مصداق بروز ...