بهینه سازی سازه با هوش مصنوعی و رایانش ابری
    
    مدیریت زنجیره تامین در ساختمانبهینه سازی سازه با هوش مصنوعی و رایانش ابری
    
    مدیریت زنجیره تامین در ساختمان

بهینه سازی سازه با هوش مصنوعی و رایانش ابری مدیریت زنجیره تامین در ساختمان

این شرکت دانش بنیان این توانایی را دارد که سازه‌های ساختمانی را از ابتدا طراحی نموده و یا ضمن کنترل ...

نمونه لایحه هزینه طراحی توسط پیمانکارنمونه لایحه هزینه طراحی توسط پیمانکار

نمونه لایحه هزینه طراحی توسط پیمانکار

کنترل اقدامات انجام شده قبلی و تهیه نقشه‌های چون ساخت (As Built) وضعیت موجود پروژه. با توجه به داده‌های برداشت ...

بخشنامه جبران نرخ ارز (۱- نکات کلیدی)بخشنامه جبران نرخ ارز (۱- نکات کلیدی)

بخشنامه جبران نرخ ارز (۱- نکات کلیدی)

در این مقاله به تشریح دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (مورخ ...

مقایسه هزینه ماشین آلات سال ۱۴۰۰ با فهرست بهامقایسه هزینه ماشین آلات سال ۱۴۰۰ با فهرست بها

مقایسه هزینه ماشین آلات سال ۱۴۰۰ با فهرست بها

طبیعتا پس از انتشار نرخ ماشین آلات و ابزار فهرست بهای سال ۱۴۰۰، این مقاله بروزرسانی خواهد شد تا مشخص ...

نمونه لایحه مغزه گیری مجدد بتننمونه لایحه مغزه گیری مجدد بتن

نمونه لایحه مغزه گیری مجدد بتن

حجم بتن ریزی کانال: ۲۹۰۰ متر مکعب تعداد نمونه‌های مشکوک به غیر قابل قبول: ۵ نمونه حجم بتن مشکوک به ...

محوطه سازی در فهرست بهامحوطه سازی در فهرست بها

محوطه سازی در فهرست بها

«قیمت ردیف‌های فصل عملیات خاکی با ماشین، به منظور استفاده برای عملیات محوطه سازی ساختمان هایی تهیه شده است که ...

تعداد مناقصه گران در پروژه های عمرانیتعداد مناقصه گران در پروژه های عمرانی

تعداد مناقصه گران در پروژه های عمرانی

بر اساس بند «ط» ماده ۲ قانون برگزاری مناقصات، انحصار رخ داده (انحصار در معامله عبارت است از یگانه بودن ...

تفاوت قیمت مصالح سنگی در فهارس بهاتفاوت قیمت مصالح سنگی در فهارس بها

تفاوت قیمت مصالح سنگی در فهارس بها

در این مقاله به بیان فلسفه تفاوت شدید میان قیمت مصالح سنگی در فهرست بهای ابنیه در مقایسه با فهرست ...

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۴۰۰)مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۴۰۰)

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۴۰۰)

در این مقاله به تفسیر اقدامات قابل انجام در مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس استاندارد AIA۲۰۲۰ با LOD ۴۰۰ پرداخته ...

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۳۰۰)مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۳۰۰)

مدلسازی اطلاعات ساختمان (LOD ۳۰۰)

در این مقاله به تفسیر اقدامات قابل انجام در مدلسازی اطلاعات ساختمان بر اساس استاندارد AIA۲۰۲۰ با LOD ۳۰۰ پرداخته ...

بهینه سازی چینش تجهیز کارگاهبهینه سازی چینش تجهیز کارگاه

بهینه سازی چینش تجهیز کارگاه

مسافت طی شده در کارگاه – که پیش‌تر نیز در توابع ایمنی و هزینه مورد استفاده قرار گرفته است- به ...

زمانبندی و تاخیرات قرارداد مشارکت در ساختزمانبندی و تاخیرات قرارداد مشارکت در ساخت

زمانبندی و تاخیرات قرارداد مشارکت در ساخت

۱- سازنده، متعهد است برنامه زمان بندی تفصیلی ساختار شکست اجرای کار انجام موضوع مشارکت در ساخت را بر اساس ...

برنامه ریزی شهریبرنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری

شکل‌دادن به شهرها برای مطابقت هرچه بیشتر با زندگی انسان به هیچ وجه کار آسانی نیست. برنامه‌ریزی شهری، در مقیاس‌های ...

تعدیل معکوس برای قیمت های جدیدتعدیل معکوس برای قیمت های جدید

تعدیل معکوس برای قیمت های جدید

قیمت‌های جدیدی که به این صورت تعیین می‌شود باید بر حسب هزینه اجرای کار در محل اجرا محاسبه گردد. «اضافه ...