راهنمای کشت گیاه برگ بو
   
   راهنمای کشت گیاه برگ بو
   
   راهنمای کشت گیاه برگ بوراهنمای کشت گیاه برگ بو
   
   راهنمای کشت گیاه برگ بو
   
   راهنمای کشت گیاه برگ بو

راهنمای کشت گیاه برگ بو راهنمای کشت گیاه برگ بو راهنمای کشت گیاه برگ بو

گیاه برگ بو بومی ایران نیست و به طور سنتی جایگاه زیادی در کشورمان نداشته اشت، به عبارتی تا امروز ...

مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی
   
   مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی
   
   مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزیمبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی
   
   مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی
   
   مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی

مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی مبارزه با نرمتنان آفت(حلزون و راب) در کشاورزی

نرم تنان اکثراً آبزی هستند وفقط تعدادی ازحلزونها ونیز راب ها درخشکی زندگی می‌کنند. نرم تنان درهمه جا وجود دارند. ...

معرفی ارقام پر محصول برنج کشور
   
   معرفی ارقام پر محصول برنج کشور
   
   معرفی ارقام پر محصول برنج کشورمعرفی ارقام پر محصول برنج کشور
   
   معرفی ارقام پر محصول برنج کشور
   
   معرفی ارقام پر محصول برنج کشور

معرفی ارقام پر محصول برنج کشور معرفی ارقام پر محصول برنج کشور معرفی ارقام پر محصول برنج کشور

برنج از قدیمی ترین گیاهانی است که پس از گندم بیشترین سطح زیر کشت اراضی کشاورزی را در جهان به ...

راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی
   
   راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی
   
   راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشیراهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی
   
   راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی
   
   راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی

راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی راهنمای کشت آرتیچوک یا سیب زمینی ترشی

با توجه به نیاز روز افزون کشور به مود غذایی، برای رشد ظرفیت تولید دام نیاز به تولید علوفه با ...

معرفی ارقام تجاری ذرت
   
   معرفی ارقام تجاری ذرت
   
   معرفی ارقام تجاری ذرتمعرفی ارقام تجاری ذرت
   
   معرفی ارقام تجاری ذرت
   
   معرفی ارقام تجاری ذرت

معرفی ارقام تجاری ذرت معرفی ارقام تجاری ذرت معرفی ارقام تجاری ذرت

ذرت از مهم ترین گیاهان زراعی گرمسیری است که هم در تغذیه انسانها و هم دام مورد استفاده قرار می‌گیرد. ...

راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان
   
   راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان
   
   راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیانراهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان
   
   راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان
   
   راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان

راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان راهنمای کشت گیاه دارویی شیرین بیان

کشور ما با توجه به تنوعی که در اقلیم دارد ظرفیت کشت گیاهان دارویی مختلف را از شمال تا جنوب ...

بیماری های مهم چغندر قند
   
   بیماری های مهم چغندر قند
   
   بیماری های مهم چغندر قندبیماری های مهم چغندر قند
   
   بیماری های مهم چغندر قند
   
   بیماری های مهم چغندر قند

بیماری های مهم چغندر قند بیماری های مهم چغندر قند بیماری های مهم چغندر قند

بیماری زرد شدن فوزاریومی چغندر قند می‌تواند باعث کم شدن عملکرد ریشه و کاهش مقدار قند ساکارز ریشه شود. ریشه ...

بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو
   
   بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو
   
   بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلوبیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو
   
   بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو
   
   بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو

بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو بیماری لکه باکتریایی آلو یا زردآلو

دو نوع خاص از شانکرها می‌توانند به شاخه های هلو و شلیل وجواد دارد. این شانکر ها با شانکرهای بزرگ ...

کنترل آفت تریپس توت فرنگی
   
   کنترل آفت تریپس توت فرنگی
   
   کنترل آفت تریپس توت فرنگیکنترل آفت تریپس توت فرنگی
   
   کنترل آفت تریپس توت فرنگی
   
   کنترل آفت تریپس توت فرنگی

کنترل آفت تریپس توت فرنگی کنترل آفت تریپس توت فرنگی کنترل آفت تریپس توت فرنگی

یکی از آفات مهم توت فرنگی تریپس گل مغربی است که برای اولین بار در گیاهان زینتی دیده شده است. ...

مدیریت تغذیه درختان پسته
   
   مدیریت تغذیه درختان پسته
   
   مدیریت تغذیه درختان پستهمدیریت تغذیه درختان پسته
   
   مدیریت تغذیه درختان پسته
   
   مدیریت تغذیه درختان پسته

مدیریت تغذیه درختان پسته مدیریت تغذیه درختان پسته مدیریت تغذیه درختان پسته

در تغذیه درختان پسته ۴ نکته بسیار مهم است، مقدار درست از کود مناسب، در زمان مناسب و در مکان ...

کشت گیاه سنبل الطیب
   
   کشت گیاه سنبل الطیب
   
   کشت گیاه سنبل الطیبکشت گیاه سنبل الطیب
   
   کشت گیاه سنبل الطیب
   
   کشت گیاه سنبل الطیب

کشت گیاه سنبل الطیب کشت گیاه سنبل الطیب کشت گیاه سنبل الطیب

سنبل الطیب یکی از گیاهان دارویی هم در سراسر دنیا است. ریشه و ریزوم این گیاه در تمام کتابهای دستور ...

علت ریزش گل و میوه گردو
   
   علت ریزش گل و میوه گردو
   
   علت ریزش گل و میوه گردوعلت ریزش گل و میوه گردو
   
   علت ریزش گل و میوه گردو
   
   علت ریزش گل و میوه گردو

علت ریزش گل و میوه گردو علت ریزش گل و میوه گردو علت ریزش گل و میوه گردو

ریزش گلهای ماده گردو مشکلی گسترده و متنوع است که در سایر ارقام گردو نیز وجود دارد. در مادگیهایی که ...

بیماری های ویروسی درختان میوه
   
   بیماری های ویروسی درختان میوه
   
   بیماری های ویروسی درختان میوهبیماری های ویروسی درختان میوه
   
   بیماری های ویروسی درختان میوه
   
   بیماری های ویروسی درختان میوه

بیماری های ویروسی درختان میوه بیماری های ویروسی درختان میوه بیماری های ویروسی درختان میوه

علاوه بر قارچها و باکتریها ویروس ها و ویروئیدها هم می‌توانند در گیاهان بیماری ایجاد می‌کنند. در این مطلب تعدادی ...

علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟
   
   علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟
   
   علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟
   
   علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟
   
   علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟

علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟ علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟ علت لکه های سیاه روی هلو، زردآلو یا آلو چیست؟

وجود رطوبت بالا در هوا در بهار و اویل تابستان بعد از ریزش گلبرگها باعث گسترش این بیماری می‌شود. این ...