کشت گیاه سنجد
   
   کشت گیاه سنجد
   
   کشت گیاه سنجدکشت گیاه سنجد
   
   کشت گیاه سنجد
   
   کشت گیاه سنجد

کشت گیاه سنجد کشت گیاه سنجد کشت گیاه سنجد

سنجد درختی است بومی آسیای غربی اروپا تا هیمالیا پراکنده شده، و در ایران نیز در نواحی استپی کشور به ...

کوددهی و تغذیه سیب
   
   کوددهی و تغذیه سیب
   
   کوددهی و تغذیه سیبکوددهی و تغذیه سیب
   
   کوددهی و تغذیه سیب
   
   کوددهی و تغذیه سیب

کوددهی و تغذیه سیب کوددهی و تغذیه سیب کوددهی و تغذیه سیب

بسیاری از باغ های سیب کشور در ارتفاعات در مناطق دارای خاک کم عمق و آهکی قرار دارندبه همین دلیل ...

راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر
   
   راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر
   
   راههای کنترل بیماری موزاییک انجیرراههای کنترل بیماری موزاییک انجیر
   
   راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر
   
   راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر

راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر راههای کنترل بیماری موزاییک انجیر

بیماری موزاییک انجیر گسترش جهانی دارد. و اکثر رقم های انجیر به آن حساس هستند. علایم بیماری به شکل ایجاد ...

علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن
   
   علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن
   
   علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آنعلت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن
   
   علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن
   
   علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن

علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن علت ریزش میوه و گل مرکبات و راههای کنترل آن

هر سال حجم زیادی از گلها و همچنین میوههای تازه ایجاد شده می ریزند. البته ریزش میوه و گل مرکبات ...

سن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آنسن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آن
   
   سن گندم و راه های مبارزه با آن

سن گندم و راه های مبارزه با آن سن گندم و راه های مبارزه با آن سن گندم و راه های مبارزه با آن

سن غلات ( گندم) از مهم‌ترین آفات گندم و جو است. این آفت با تغذیه از گندم و جو در ...

آفات گیاهان آپارتمانی
   
   آفات گیاهان آپارتمانی
   
   آفات گیاهان آپارتمانیآفات گیاهان آپارتمانی
   
   آفات گیاهان آپارتمانی
   
   آفات گیاهان آپارتمانی

آفات گیاهان آپارتمانی آفات گیاهان آپارتمانی آفات گیاهان آپارتمانی

گیاهان آپارتمانی، در منازل همه‌‍ی ما تعدادی گل‌های خانگی وجود دارد که تعداد زیادی از ما علاقه زیادی به این ...

کرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انارکرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انار
   
   کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار کرم گلوگاه انار کرم گلوگاه انار

کرم گلوگاه انار، مهمترین عامل‌ کاهش‌ کمی‌ و کیفی‌ محصول‌ انار و یکی از موانع اصلی و مهم در افزایش ...

سیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکباتسیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکبات
   
   سیاه شدن برگ مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات سیاه شدن برگ مرکبات سیاه شدن برگ مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات در اثر وجود مواد قندی (عسلک) حاصل از حشرات مکنده مانند شته و شپشک بر روی ...

سیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکباتسیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکبات
   
   سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برک مرکبات سیاه شدن برک مرکبات سیاه شدن برک مرکبات

سیاه شدن برگ مرکبات در اثر وجود مواد قندی (عسلک) حاصل از حشرات مکنده مانند شته و شپشک بر روی ...

آفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آنآفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آن
   
   آفت ملخ و راه مبارزه با آن

آفت ملخ و راه مبارزه با آن آفت ملخ و راه مبارزه با آن آفت ملخ و راه مبارزه با آن

آفت ملخ از جمله خطرناک ترین آفات کلیه محصولات کشاورزی جهان هستند که بعلت داشتن تنوع گونه ای و تغذیه‌ای ...

نماتد مولد زخم ریشه
   
   نماتد مولد زخم ریشه
   
   نماتد مولد زخم ریشهنماتد مولد زخم ریشه
   
   نماتد مولد زخم ریشه
   
   نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه نماتد مولد زخم ریشه نماتد مولد زخم ریشه

نماتد مولد زخم ریشه یکی از مهمترین و مخربترین عوامل بیماری‌زای گیاهی به حساب می‎آید، که در تمام مراحل رشدی ...

برگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینیبرگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینی
   
   برگ قاشقی سیب زمینی

برگ قاشقی سیب زمینی برگ قاشقی سیب زمینی برگ قاشقی سیب زمینی

ویروس برگ قاشقی سیب زمینی یکی از گسترده ترین و از نظر اقتصادی یکی از مهمترین بیماری های ویروسی سیب ...

بیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرتبیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرت
   
   بیماری های ویروسی ذرت

بیماری های ویروسی ذرت بیماری های ویروسی ذرت بیماری های ویروسی ذرت

مهمترین بیماری ‌های ویروسی ذرت در ایران ویروس کوتولگی زبر ذرت و موزاییک ایرانی ذرت می‌باشد. علایم ناشی از بیماری ...

فیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختانفیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختان
   
   فیتیله نارنجی درختان

فیتیله نارنجی درختان فیتیله نارنجی درختان فیتیله نارنجی درختان

بیماری فیتیله نارنجی درختان گسترش جهانی داشته و ایجاد شانکر می‌کند، بیماری قارچی شانکر سیتوسپورایی دارای اسامی دیگری از جمله ...