حشره‌کش فوزالون (زولون)
   
   حشره‌کش فوزالون (زولون)
   
   حشره‌کش فوزالون (زولون)حشره‌کش فوزالون (زولون)
   
   حشره‌کش فوزالون (زولون)
   
   حشره‌کش فوزالون (زولون)

حشره‌کش فوزالون (زولون) حشره‌کش فوزالون (زولون) حشره‌کش فوزالون (زولون)

حشره‌کش فوزالون (Phosalone) با نام تجاری زولون(Zolone) حشره‌کشی تماسی و گوارشی با خاصیت نفو‌ذی است. این حشره‌کش از گروه سموم ...

قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)
   
   قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)
   
   قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)
   
   قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)
   
   قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)

قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام) قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام) قارچ‌کش کاربوکسین تیرام (ویتاواکس تیرام)

کاربوکسین تیرام قارچ‌کشی حفاظتی تماسی با طیف وسیع است، این قارچ‌کش در بازار با نام تجاری ویتاواکس تیرام Vitavax-thiran WP۷۵% ...

حشره‌کش دلتامترین (دسیس)
   
   حشره‌کش دلتامترین (دسیس)
   
   حشره‌کش دلتامترین (دسیس)حشره‌کش دلتامترین (دسیس)
   
   حشره‌کش دلتامترین (دسیس)
   
   حشره‌کش دلتامترین (دسیس)

حشره‌کش دلتامترین (دسیس) حشره‌کش دلتامترین (دسیس) حشره‌کش دلتامترین (دسیس)

دلتامترین حشره‌کش گوارشی، تماسی، غیر سیستمیک و بسیار سریع الاثر با پایداری وسیع از گروه سموم پایروتیروئیدها است. این آفت‎کش ...

حشر‌ه‌کش دیازینون
   
   حشر‌ه‌کش دیازینون
   
   حشر‌ه‌کش دیازینونحشر‌ه‌کش دیازینون
   
   حشر‌ه‌کش دیازینون
   
   حشر‌ه‌کش دیازینون

حشر‌ه‌کش دیازینون حشر‌ه‌کش دیازینون حشر‌ه‌کش دیازینون

دیازینون حشره‌کش تماسی، گوارشی و تنفسی است که تا حدی خاصیت سیستمیک و نفوذی دارد و اثر ضربه ای شدید ...

حشره‌کش مالاتیون
   
   حشره‌کش مالاتیون
   
   حشره‌کش مالاتیونحشره‌کش مالاتیون
   
   حشره‌کش مالاتیون
   
   حشره‌کش مالاتیون

حشره‌کش مالاتیون حشره‌کش مالاتیون حشره‌کش مالاتیون

مالاتیون Malathion حشره‌کش و کنه‌کش از گروه سموم فسفره آلی (ارگانوفسفره‌ها) با خاصیت تماسی، گوارشی، تدخینی و غیرسیستمیک است که ...

حشره‌کش ملاتیون
   
   حشره‌کش ملاتیون
   
   حشره‌کش ملاتیونحشره‌کش ملاتیون
   
   حشره‌کش ملاتیون
   
   حشره‌کش ملاتیون

حشره‌کش ملاتیون حشره‌کش ملاتیون حشره‌کش ملاتیون

مالاتیون Malathion حشره‌کش و کنه‌کش از گروه سموم فسفره آلی (ارگانوفسفره‌ها) با خاصیت تماسی، گوارشی، تدخینی و غیرسیستمیک است که ...

کاشت گیاه دارویی کاسنی
   
   کاشت گیاه دارویی کاسنی
   
   کاشت گیاه دارویی کاسنیکاشت گیاه دارویی کاسنی
   
   کاشت گیاه دارویی کاسنی
   
   کاشت گیاه دارویی کاسنی

کاشت گیاه دارویی کاسنی کاشت گیاه دارویی کاسنی کاشت گیاه دارویی کاسنی

کاسنی در نواحی مختلف به صورت یکساله، دوساله یا چند ساله میروید در زمین‌های نسبتاُ مرطوب کناره جاده‌ها ، اماکن ...

بیماری جاروک مرکبات
   
   بیماری جاروک مرکبات
   
   بیماری جاروک مرکباتبیماری جاروک مرکبات
   
   بیماری جاروک مرکبات
   
   بیماری جاروک مرکبات

بیماری جاروک مرکبات بیماری جاروک مرکبات بیماری جاروک مرکبات

از علائم این بیماری در لیمو ترش و سایر مرکبات ظهور شاخه‌ها به فرم جارو در درخت است. هر جاروک ...

احداث باغ انگور داربستی
   
   احداث باغ انگور داربستی
   
   احداث باغ انگور داربستیاحداث باغ انگور داربستی
   
   احداث باغ انگور داربستی
   
   احداث باغ انگور داربستی

احداث باغ انگور داربستی احداث باغ انگور داربستی احداث باغ انگور داربستی

پایین بودن عملکرد و کیفیت و بالا بودن ضایعات و هزینه تمام شده متاثر از عوامل متعددی است که مهمترین ...

شرایط احداث باغ انبه
   
   شرایط احداث باغ انبه
   
   شرایط احداث باغ انبهشرایط احداث باغ انبه
   
   شرایط احداث باغ انبه
   
   شرایط احداث باغ انبه

شرایط احداث باغ انبه شرایط احداث باغ انبه شرایط احداث باغ انبه

انبه درختی تک پایه، دارای ساقه مستقیم با شاخه‌ها و تاج پرپشت است. برگها تا ۸ سال روی درخت باقی ...

بیماری باکتریایی زعفران
   
   بیماری باکتریایی زعفران
   
   بیماری باکتریایی زعفرانبیماری باکتریایی زعفران
   
   بیماری باکتریایی زعفران
   
   بیماری باکتریایی زعفران

بیماری باکتریایی زعفران بیماری باکتریایی زعفران بیماری باکتریایی زعفران

فصل رویش گیاه زعفران بسته به نوع اقلیم منطقه تقریبا از نیمه مهرماه شروع شده و تقریبا تا اردیبهشت ماه ...

تولید کود دامی با کیفیت
   
   تولید کود دامی با کیفیت
   
   تولید کود دامی با کیفیتتولید کود دامی با کیفیت
   
   تولید کود دامی با کیفیت
   
   تولید کود دامی با کیفیت

تولید کود دامی با کیفیت تولید کود دامی با کیفیت تولید کود دامی با کیفیت

بذور علف های هرز از طریق علوفه، دانه و غذاهای فرآوری شده وارد دستگاه هاضمه دام می‌شوند. مقدار زیادی از ...

گیاه فیسالیس
   
   گیاه فیسالیس
   
   گیاه فیسالیسگیاه فیسالیس
   
   گیاه فیسالیس
   
   گیاه فیسالیس

گیاه فیسالیس گیاه فیسالیس گیاه فیسالیس

فیسالیس گیاهی علفی یا نیمه خشبی و یکساله در نواحی معتدل و چندساله در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری است. ...

شپشک نخودی بادام
   
   شپشک نخودی بادام
   
   شپشک نخودی بادامشپشک نخودی بادام
   
   شپشک نخودی بادام
   
   شپشک نخودی بادام

شپشک نخودی بادام شپشک نخودی بادام شپشک نخودی بادام

شپشک‌های گیاهی با تغذیه از شیره گیاهی به درختان میزبان خسارت وارد می‌کنند. شکل دیگر خسارت این آفات، اختلال در ...