معرفی شرکت تریتامعرفی شرکت تریتا

معرفی شرکت تریتا

تریتا ( طبا زیست پلیمر ) یک شرکت فعال در حوزه زخم می باشد که محصولاتی پیشرفته با ساختاری شبیه ...