رویداد رقابت استارتاپی اینوتکس در کرمانشاهرویداد رقابت استارتاپی اینوتکس در کرمانشاه

رویداد رقابت استارتاپی اینوتکس در کرمانشاه

یکی از رویدادهای جانبی نمایشگاه اینوتکس ۲۰۱۹ برگزاری رقابت بین استارتاپ ها می‌باشد. یک بخش جذاب در نمایشگاه های نوآوری ...