گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

گپ و گفتی با شتابدهنده کاریز اعتماد

ادامه خبر
بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي

بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح ...

بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي

ادامه خبر
جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری ...

جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی ...

ادامه خبر
نشست هم اندیشی برنامه ارتقا تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی معدن و صنایع معدنی با اتکا به توانمندی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

نشست هم اندیشی برنامه ارتقا تاب آوری ملی و رقابت ...

در این جلسه دکتر باقری مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر خیاطیان ...

ادامه خبر
تخفیف 50 درصدی اجاره بهای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

تخفیف 50 درصدی اجاره بهای واحدهای فناور مستقر در پارک ...

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی از تخفیف 50 درصدی اجاره بهای واحدهای فناور مستقر در پارک علم ...

ادامه خبر
جشنواره ملی ایده شو بهشتی

جشنواره ملی ایده شو بهشتی

جشنواره ملی ایده شو بهشتی زادگاه ایده های نوآور و فناور

ادامه خبر
فراخوان مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد تعدادی واحد فناور و شرکت را در حوزة مهندسی برق، ...

ادامه خبر
گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

گپ و گفت با شتابدهنده کاریز اعتماد

گپ و گفتی با شتابدهنده کاریز اعتماد

ادامه خبر
بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي

بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح ...

بازديد دكتر كشميري مديركل دفتر فناوري وزارت علوم از طرح توسعه پارك علم و فناوري دانشگاه شهيد بهشتي

ادامه خبر
جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری ...

جلسه هم اندیشی و راهکارهای مناسب برای ایجاد فضای نوآوری در دانشکده مهندسی برق و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی ...

ادامه خبر
نشست هم اندیشی برنامه ارتقا تاب آوری ملی و رقابت پذیری بین المللی معدن و صنایع معدنی با اتکا به توانمندی شرکت های دانش بنیان برگزار شد.

نشست هم اندیشی برنامه ارتقا تاب آوری ملی و رقابت ...

در این جلسه دکتر باقری مدیرکل دفتر هماهنگی اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و دکتر خیاطیان ...

ادامه خبر
تخفیف 50 درصدی اجاره بهای واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی

تخفیف 50 درصدی اجاره بهای واحدهای فناور مستقر در پارک ...

رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی از تخفیف 50 درصدی اجاره بهای واحدهای فناور مستقر در پارک علم ...

ادامه خبر
جشنواره ملی ایده شو بهشتی

جشنواره ملی ایده شو بهشتی

جشنواره ملی ایده شو بهشتی زادگاه ایده های نوآور و فناور

ادامه خبر
فراخوان مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

فراخوان مرکز رشد دانشگاه شهید بهشتی

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد تعدادی واحد فناور و شرکت را در حوزة مهندسی برق، ...

ادامه خبر