دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

مسابقه ایده شو در دانشگاه یاسوج برگزار شد به منظور تقویت مهارت ایده پردازی و ایجاد انگیزه در ایده پردازان ...

ادامه خبر
ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار استان و قائم مقام معاونت ...

ادامه خبر
پیام تبریک آغاز سال جدید

پیام تبریک آغاز سال جدید

نوروز ، نهضت زمین برای زیستن در آسمان است. نوروز، به ظهور رسیدن تلاش زمین برای نو شدن است. ما ...

ادامه خبر
دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

مسابقه ایده شو در دانشگاه یاسوج برگزار شد به منظور تقویت مهارت ایده پردازی و ایجاد انگیزه در ایده پردازان ...

ادامه خبر
ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار استان و قائم مقام معاونت ...

ادامه خبر
پیام تبریک آغاز سال جدید

پیام تبریک آغاز سال جدید

نوروز ، نهضت زمین برای زیستن در آسمان است. نوروز، به ظهور رسیدن تلاش زمین برای نو شدن است. ما ...

ادامه خبر
دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

مسابقه ایده شو در دانشگاه یاسوج برگزار شد به منظور تقویت مهارت ایده پردازی و ایجاد انگیزه در ایده پردازان ...

ادامه خبر
ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار استان و قائم مقام معاونت ...

ادامه خبر
پیام تبریک آغاز سال جدید

پیام تبریک آغاز سال جدید

نوروز ، نهضت زمین برای زیستن در آسمان است. نوروز، به ظهور رسیدن تلاش زمین برای نو شدن است. ما ...

ادامه خبر
دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

دومین مسابقه "ایده شو "در یاسوج برگزار شد

مسابقه ایده شو در دانشگاه یاسوج برگزار شد به منظور تقویت مهارت ایده پردازی و ایجاد انگیزه در ایده پردازان ...

ادامه خبر
ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح شد

ساختمان پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد افتتاح ...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری استان کهگیلویه و بویراحمد، با حضور استاندار استان و قائم مقام معاونت ...

ادامه خبر
پیام تبریک آغاز سال جدید

پیام تبریک آغاز سال جدید

نوروز ، نهضت زمین برای زیستن در آسمان است. نوروز، به ظهور رسیدن تلاش زمین برای نو شدن است. ما ...

ادامه خبر