شرکت های دانش بنیان و واحدهای فن...

شرکت های دانش بنیان و واحدهای فن...

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری خراسان شمالی، این دوره از مشاوره ها برای ۱۵ واحد فناور و دانش بنیان از روز شنبه ۳۰ تا یکشنبه ۳۱ شهریور ماه ۹۸ به مدت ۲۰ ساعت در حوزه های تامین مالی، جذب سرمایه گذار و معرفی محصول انجام شد.
واحدهای فناور هوشمند گستر، زیست سازه، آرون چوب، دوزیبا، هسته فناور دکتر میرزایی و شرکت دانش بنیان پایشگر پایا از مرکز رشد شهرستان شیروان در محل این مرکز در این دو روز مشاوره دریافت کردند.
همچنین واحدهای فناور گرایش نور پردیس، رهپویان توسعه اترک، شهاب، پرتو سریر، هوشمند افزار، اوریناگ رویش، یکتا پرداز، فراداده ابری پژواک از مرکز رشد جامع بجنورد و واحدهای فناور اقتصاد سبز و پویا پردازان از شرکت های مستقر در حوزه موسسات و بازاریابی پارک علم و فناوری نیز در محل مرکز رشد بجنورد از مشاوره برخوردار شدند.
موضوع سرمایه گذاری خطرپذیر، اصول جذب سرمایه به روش های مختلف، ارزش گذاری و سرمایه گذاری شخصی توسط مشاوران الوبیزنس (شبکه مشاوران برتر کسب و کار) بعنوان کارگزار صندوق نوآوری و شکوفایی در جلسات متعدد مشاوره مطرح و تبیین شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی

  پارک علم و فناوری خراسان شمالی یک پارک علم و فناوری در شهر بجنورد می باشد

   نظرات