چگونه شتاب ۷ به یکی از پرهزینه‌ترین پروژ‌ه‌های بانکی ایران تبدیل شد؟ / کارشناسان از کیفیت و پیاده‌سازی شتاب ۷ می‌گویند

پس از اینکه در سال ۱۳۹۲ مستندات فنی شتاب هفت توسط بانک مرکزی و شرکت خدمات انفورماتیک طراحی و تدوین شد، در اختیار کلیه بانک‌ها قرار گرفت تا بر اساس آن ارتقای لازم به وجود آید. در نتیجه با توجه به ارتقای نسخه جدید شتاب از سوی بانک مرکزی، کلیه بانک‌ها موظف به تغییر پروتکل خود به نسخه مذکور شدند. در حال حاضر و با گذشت حدود پنج سال از مطرح شدن شتاب هفت، به‌تازگی تقریبا تمامی بانک‌ها سیستم‌هایشان را روی آن برده‌اند ولی موضوعی که در شتاب هفت بسیار درباره آن صحبت می‌شود، طولانی شدن این پروژه، عملیاتی نشدن تمامی سرویس‌های آن و البته هزینه‌هایی است که فعال شدن شتاب هفت برای بانک‌ها داشته است. با موافقان و مخالفان شتاب هفت درباره این پروژه گفت‌وگو کردیم. مرتضی ترک‌تبریزی مدیر امور فناوری اطلاعات بانک ملت ، محمدرضا جمالی مدیرعامل شرکت نبض افزار ، مهدی رازپوش نظری معاون توسعه محصول شرکت ...

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات