کارگاه آموزشی نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی برگزار شد

کارگاه آموزشی با عنوان نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی در روز سه‌شنبه ۹ مهرماه به مدت ۳ ساعت، در سالن جلسات مرکز رشد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد، این دوره کوتاه‌مدت با مدرسی  آقای عادل روان‌بخش باهدف ارتقاء سطح علمی و فنی مدیران عامل هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد برگزار شد که شرکت‌کنندگان با کلیه مفاهیم و فرآیندها و تکالیف مالیاتی آشنا شدند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات