برگزاری اولین جلسه تفاهم بین پارک علم و فناوری و دانشگاه کردستان

برگزاری اولین جلسه تفاهم بین پارک علم و فناوری و دانشگاه کردستان

اولین جلسه بین پارک علم و فناوری و دانشگاه کردستان در راستای ساماندهی و هماهنگی فعالیت‌های فعالیت‌های مشترک طرفین در زمینه‌های نوآوری و فناوری در تاریخ ۶ شهریور ماه ۹۸ با حضور مدیران مراکز رشد، نوآوری و کارآفرینی و ارتباط با صنعت و آزمایشگاه مرکزی دانشگاه کردستان و مدیران مراکز رشد، بودجه و معاون پارک علم و فناوری استان کردستان در مکان پارک برگزار شد.از مهمترین دستاوردهای این نشست، تعیین نقشه راه برای فعالیت‌های مشترک مرتبط در زمینه‌های نوآوری و فناوری و اثرگذاری استانی آن بود. به عنوان مثال در پی برگزاری استارت‌آپ ویکندهای دارای هم‌پوشانی و متفرقه در کل استان، از سوی نهادهای مختلف، مقرر شد این کمیته سازوکاری برای اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری مرکزی در سطح استان برای چنین رویدادهایی در آینده نزدیک به تایید مقامات عالی استان برساند. لینک اصل خبر در سایت مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  منبع خبر

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان

  مرکز نوآوری دانشگاه کردستان یک شتابدهنده در شهر سنندج می باشد

   نظرات