اعضای جدید انجمن کسب و کار های اینترنتی شهر تهران شهریور ماه ۹۸

اعضای جدید انجمن کسب و کار های اینترنتی شهر تهران شهریور ماه ۹۸

سایت etod.me به مالکیت شرکت ایده بنیان مبتکر پارس و به نمایندگی آقای مهدی صفاری آشتیانی
سایت kalabord.com به ماکبت آقای محمد کریمی
سایت anoshan.com به مالکیت آقای اکبر پور محمد علی
سایت abarit.com به مالکیت آقای امین جمالی مقدم
سایت safirkala.com به مالکیت خانم شیدا میرزا کاشانی
سایت arishp.ir به ماکیت خانم فخری سادات دست سری
سایت alopark.com به مالکیت شرکت پردازش راهبردی شهریار و به نمایندگی آقای سعید امینیان
سایت khabinja.com به ماکیت آقای بهنام صادقنیا
سایت yektakala۲۴.com به مالکیت شرکت آوازمزمه ایرانیان و به نمایندگی آقای محمد بیات
سایت makikala.com به مالکیت آقای سعید آقا حسینی
سایت nobaan.com یه مالکیت شرکت هوشمند سازان سلامت پایدار و به نمابندگی آقای سید محمود فتاحی
سایت shahramkhaksari.com به مالکیت آقای شهرام خاکساری
سایت mivestan.ir به مالکیت آقای احسان رحیمی
سایت plusmaad.com به مالکیت شرکت توسعه زیر ساخت فن آوری های نوین ارزش و به نمایندگی آقای شیرزاد رشی
سایت gajino.com به مالکیت شرکت انتشارات بین المللی گاج و به نمایندگی آقای ابوالفضل جوکار قهرودی
سایت highfollowers.com به مالکبت آقای حسین بازرگان
سایت moshaverapp.com به مالکیت شرکت پیشتازان ایده نوین اطلس و به نمایندگی آقای مسعود طاهری

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  منبع خبر

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران (کسب کارهای اینترنتی)

  انجمن کسب و کارهای اینترنتی می کوشد تا با ایجاد بستری مناسب برای تمامی نقش آفرینان فعال در زیست بوم (اکوسیستم) فناوری اطلاعات علاوه بر اینکه به حمایت

   نظرات