تصویب ۱۷۴ میلیارد تسهیلات کم بهره برای اجرای ۲۶ طرح دانش بنیان در استان یزد

تصویب ۱۷۴ میلیارد تسهیلات کم بهره برای اجرای ۲۶ طرح دانش بنیان در استان یزد

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، این میز پذیرش با حضور محمد سپهر، مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری استان یزد،کارگزار ارزیابی و کارشناسان صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق یزد، به منظور راهنمایی و مشاوره اخذ تسهیلات از خط اعتباری برای شرکت های دانش بنیان استان یزد برگزار شد.
در طی این دو روز، تعداد ۲۶ طرح دانش بنیان مورد تآیید قرار گرفت و مبلغ ۱۷۴ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ سود ترجیحی برای اجرای طرح های مذکور مصوب شد.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات