دوره توانمندسازی و دانش افزایی مدیران و کارشناسان مجری طرح ملی توسعه مشاغل خانگی برگزار شد

دوره توانمندسازی و دانش افزایی مدیران و کارشناسان مجری طرح ملی توسعه مشاغل خانگی در واحد جهاددانشگاهی سراسر کشور از نهم تا یازدهم مهرماه ۹۸ در سالن اجتماعات سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد. این کارگاه که به مدت سه روز به طول انجامید، نمایندگان جهاددانشگاهی ۳۱ استان کشور به هم اندیشی و انتقال تجربیات خود در زمینه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی پرداختند.

سیدرضا علوی، شیما تقی نژاد و سیدحسین علوی طبایی به عنوان نمایندگان جهاددانشگاهی خوزستان در این دوره شرکت داشتند.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    منبع خبر

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان

    مرکز رشد فناوری های نوین سلامت جهاد دانشگاهی واحد خوزستان یک مرکز رشد در شهر اهواز می باشد

      نظرات