استفاده از ظرفیتهای شرکتهای دانش بنیان مستقر در پارک جهت انجام پروژه های تحقیقاتی شرکت سهامی برق باختر

با هدف ایجاد تعامل و مشارکت شرکتهای دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری استان و همچنین بهره مندی از ظرفیتهای نخبگان استان در اجرای پروژه های تحقیقاتی شرکت سهامی برق باختر، نشست مشترک معاونان و مدیران پارک علم و فناوری، بنیاد ملی نخبگان و شرکت سهامی برق باختر در محل پارک علم و فناوری استان برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی

  پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

   نظرات