امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با مدیر عامل شرکت صدرای خزر

امضای تفاهم نامه همکاری مشترک با مدیر عامل شرکت صدرای خزر

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، مهندس رضوی مدیر عامل شرکت صنعتی ایران صدرای خزر به همراه تعدادی از مسئولین صدرا از مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر بازدید نمودند و تفاهم نامه همکاری مشترک به امضای طرفین جهت همکاری های دو جانبه به امضاء رسید. در این دیدار بخش های مختلف دانشگاه علوم دریایی امام ره نوشهر نیز مورد بازدید مدیران صدرای خزر قرار گرفت.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات