قول مساعدت دکتر علیخانی معاون هماهنگی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس جمهور برای توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

قول مساعدت دکتر علیخانی معاون هماهنگی، فرهنگی و اجتماعی معاون اول رییس جمهور برای توسعه زیرساخت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

وی در این بازدید با شرکت های دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری خراسان جنوبی به گفت و شنود پرداخت و از نزدیک پای صحبتهای جوانان خلاق و فناور بیرجند نشست. یکی از بزرگترین معضلاتی که این شرکتها عنوان نمودند؛ نبود زیرساخت و فضای استقرار جهت توسعه و بهبود کسب و کارشان بود. دکتر ناصری رئیس پارک علم و فناوری خراسان جنوبی نیز در این بازدید، نبود ساختمان و زیرساخت را یکی از بزرگترین مشکلات شرکت های دانش بنیان برشمرد و عنوان کرد ، با عنایت به قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان، این شرکت ها در صورتی از حمایت های پارک اعم از معافیت های مالیاتی، پرداخ تسهیلات، نمایشگاه های داخلی و خارجی و ... برخوردار می شوند که در ساختمان متعلق به این مجموعه مستقر باشند.

دکتر علیخانی پس از استماع سخنان شرکت ها و رئیس پارک عنوان کرد، در صورت وجود ساختمان بلااستفاده متعلق به دستگاه های اجرایی استان، پیگیر واگذاری آن به شرکت های دانش بنیان خواهد بود.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی

  پارک علم و فناوری خراسان جنوبی یک پارک علم و فناوری در شهر بیرجند می باشد

   نظرات