انتصاب سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک علم و فناوری یزد

انتصاب سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، علی اکبر قیومی به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:
جناب آقای علی اکبر قیومی
نظر به مراتب تعهد، دانش، شایستگی و تجارب ارزنده علمی و اجرایی جنابعالی و با توجه به پیشنهاد معاون محترم فناوری و نوآوری، به موجب این حکم با حفظ سمت مسئولیت راه اندازی مرکز فناوری آب، به عنوان سرپرست دفتر هماهنگی نهادهای همکار فناور پارک یزد منصوب می شوید.
امید است با اتکال به خداوند متعال و جلب همکاری و مشارکت همه نیروهای توانمند و با انگیزه و با توجه به شرح وظایف ابلاغی، نقش موثری در راستای تحقق اهداف و رسالت های پارک در توسعه فناوری نهادها و خدمات مربوطه ایفا نمایید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات