برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا

برگزاری انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا

انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی کولینا در روز دوشنبه مورخ ۹۸/۰۷/۱۵ در محل سالن شهید رحیمی دانشکده با حضور سرکار خانم دکتر رهیده دبیر کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده و سرکار خانم برومند کارشناس مسئول دبیرخانه کمیته نظارت بر انجمن های علمی دانشجویی دانشکده و ۲۲ نفر از دانشجویان تشکیل و پس از معرفی کاندیداهای عضویت در شورای مرکزی انجمن و اعلام برنامه‌های آتی توسط کاندیدا های مذکور از مجموع آراء ماخوذه، افراد ذیل به ترتیب حائز اکثریت آراء شده و به عنوان اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند. از بین این اعضاء آقای محمد حسن سهولی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم تغذیه به عنوان دبیر انجمن علمی دانشجویی کولینا به مدت یکسال انتخاب گردید.

ردیف نام و نام خانوادگی رشته تحصیلی شماره دانشجویی عضویت
۱ محمد حسن سهولی علوم تغذیه ۹۷۱۱۴۶۸۰۰۳ اصلی/ دبیر
۲ زهرا علی بابایی علوم بهداشتی در تغذیه ۹۷۱۱۳۲۳۰۰۳ اصلی
۳ وحید صنعتی علوم تغذیه ۹۷۱۱۴۶۸۰۰۵ اصلی
۴ مطهره حاتمی علوم تغذیه ۹۷۱۱۴۶۸۰۰۲ اصلی
۵ زینب سادات احمدی علوم تغذیه ۹۷۱۳۴۶۸۰۰۲ اصلی
۶ نیلوفر حق شناس تغذیه بالینی ۹۸۱۱۶۰۹۰۰۲ علی البدل
۷ نیکو عزمی شاشکوه علوم تغذیه ۹۸۱۱۴۶۸۰۰۴ علی البدل

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات