مساله اکوسیستم استارت‌آپی در ایران نه ادغام است نه انحصار؛ قوانین نانوشته است و نوآوری!

حالا می‌خواهیم بدانیم چرا در ایران انحصار و مسائلی از این دست مطرح می‌شود و چگونه ادغام می‌تواند راه‌حل مسائل فعلی باشد؟ او در پاسخ به این سوال که آیا ادغام موجب انحصار می‌شود یا خیر، گفت: «ادغام می‌تواند موجب انحصار شود اما اینکه ما قانون ضد انحصار نداریم نشان می‌دهد مشکل از جای دیگری است. خود کسب‌وکارها اگر بخواهند می‌توانند ادغام شوند اما از آن طرف باید قانون ضدانحصار وجود داشته باشد. راه حل مساله این نیست که ادغام صورت نگیرد بلکه باید قوانین حامی کسب‌وکار و مصرف‌کننده وجود داشته باشد.» او درباره امکان ادغام در اکوسیستم استارت‌آپی ایران گفت: «اکوسیستم ما در مرحله نوزادی است. از غانم‌زاده امکان این موضوع را پرسیدیم که در جواب گفت: «برای کسب‌وکارهای ایرانی امکان وارد شدن به اکوسیستم سایر کشورها اگر پتانسیل داشته باشند همین حالا هم وجود دارد اما مساله این است که بیشتر آنها پتانسیل لازم را ندارند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات