انتصاب سرپرست دفتر پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، دکتر مهدی انتظام به عنوان سرپرست دفتر پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای دکتر مهدی انتظام

نظر به سوابق و تجارب جنابعالی و پیرو معرفی نامه شماره ۳۳/۳۷۵/۸۴۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۱۸ دانشگاه یزد و مطابق با آئین نامه نهادهای فناور همکار، بدینوسیله به عنوان سرپرست دفتر پارک علم و فناوری در دانشگاه یزد منصوب می گردید. امید است با اتکال به خداوند منان و همکاری دفتر هماهنگی نهادهای فناور همکار پارک، در انجام وظایف محوله موفق و پیروز باشید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات