دانشگاه‌ نسل‌سوم؛ گهواره فعالیت کارآفرینی

شریف ادامه داد: در صورت داشتن معیارهای علمی و استانداردهای لازم، اکثر مراکز دانشگاهی و علمی-تحقیقاتی کشور در زمره دانشگاه‌های نسل اول یعنی آموزش‌محور قرار می‌گیرند. شریف ادامه داد: علاوه بر آموزش و پژوهش، توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه ماموریت سوم دانشگاه‌ها است؛ بنابراین مفاهیم نوآوری و کارآفرینی، از ارکان دانشگاه نسل‌سوم است.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات