وقتی با صنعت پرپولی مثل صنعت بانکی مواجه هستیم؛ چه مواردی را باید در تجربه کاربری مد نظر قرار دهیم؟

او در ادامه هم ضمن تاکید بر اهمیت سهولت و امنیت در صنعت مالی گفت: «یکی از مسائل تجربه کاربری در صنعت مالی همین است. تجربه کاربری مواردی مانند اعتماد، شفافیت و کارایی را به دنبال دارد و صرفا مختص صنعت مالی نیست و در این راستا باید تیم طراحی یک تیم مهم باشد و صرفا نقش سرویس را نداشته باشد.» همچنین نامداری با اشاره به اینکه تنها مزیت در صنعت مالی تجربه کاربری است، گفت: «مفهوم طراحی سرویس در حوزه تجربه کاربری در ایران مغفول مانده و برای این بخش مهم باید به بک‌آفیس سازمان رفت. نژادصداقت معتقد بود ایده خوبی در حوزه تجربه کاربری به صنعت بانکی نیامده و همین باعث شده فعالان صنعت دست به کار شوند. طبری نیز در پایان گفت که این نیاز وجود دارد که خوراک‌های خوبی از سمت طراحان تجربه کاربری برسد و برای این کار آنها باید استراتژی دقیق یک سازمان را بشناسند.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات