انتصاب مسئول راه اندازی واحد شبکه سازی، برندسازی و ارتباطات فناوری پارک علم و فناوری یزد

انتصاب مسئول راه اندازی واحد شبکه سازی، برندسازی و ارتباطات فناوری پارک علم و فناوری یزد

طی حکمی از سوی محمد مهدی لطفی، سرپرست پارک علم و فناوری یزد، محمد قویدل به عنوان مسئول راه اندازی واحد شبکه سازی، برندسازی و ارتباطات فناوری پارک یزد منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری یزد، در متن این حکم آمده است:

جناب آقای محمدقویدل

نظر به مراتب شایستگی علمی و سوابق تجربی جنابعالی، به موجب این حکم با حفظ سمت به عنوان «مسئول راه اندازی واحد شبکه سازی، برندسازی و ارتباطات فناوری» پارک علم و فناوری یزد منصوب می شوید.
امید است با توجه به اهمیت این حوزه در رشد و توسعه شرکت های فناور و به تبع آن مجموعه پارک علم و فناوری یزد با توکل به خداوند و همکاری و همراهی همه واحدها در تحقق اهداف پارک موفق و پیروز و سربلند باشید.

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری یزد

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری یزد

  پارک علم و فناوری یزد

  زندگی با طعم فناوری ایرانی

   نظرات