دانلود رایگان کتاب کاریز فروش، آنچه فروشندگان حرفه ای به شما نمی‌گویند (‌رایگان به مدت محدود)

اگر قصد فتح قله دماوند با پای پیاده دارید، آیا فعالیتی به جز گام برداشتن به سمت قله می‌تواند شما را به نتیجه برساند؟ هر پیشنهاد دیگری به جز گام برداشتن، بیش از آنکه یک تکنیک باشد یک فریب است. شما برای فتح دماوند نیاز دارید که به سمت آن قدم بردارید. و این اصل دوم است: برای تخمین دقیق نتایج باید از بازی اعداد آگاه باشید.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات