دبیر انجمن فین‌تک: با رفع چالش‌های حوزه لندتک، بازار ۸۰ هزار میلیاردتومانی این حوزه به سمت بنگاه‌های کوچک و زودبازده می‌رود

عبادی با اشاره به اینکه مدت زیادی است درباره لندتک در ایران گفت‌وگوهایی انجام می‌شود، گفت: « اما این امر بنا به‌دلایلی اتفاق نیفتاد و اکنون نهادهای قانونگذار و ناظر قصد دارند تا چارچوب‌های این حوزه را مشخص کنند، چراکه به‌نظر می‌آید روند بعدی که در حوزه فین‌تک در ایران شکل خواهد گرفت، لندتک و تامین مالی است. بر همین اساس نهادهای قانونگذار و ناظر از انجمن فین‌تک خواسته‌اند که نظرات خود در این باره مطرح کنند و اگر مطالعاتی در این زمینه دارند، نتایج مطالعات را اعلام کنند.» او هدف از تشکیل این کارگروه را توسط انجمن فین‌تک توضیح داد و گفت: «این انجمن در کوتاه‌مدت قرار است کارگروه موقتی تشکیل دهد تا اگر این کارگروه مطالعاتی دارد آن را مدون کند و در نهایت یک خروجی مطالعاتی به نهادهای قانونگذار و ناظر ارائه شود که بتوانند بر اساس آن چارچوب‌های این حوزه را مشخص کنند.» درحالی‌که حوزه لندتک بازار ۸۰ هزار میلیارد تومانی دارد و در حال حاضر سه کسب‌وکار کوچک و متوسط در این زمینه فعالیت می‌کنند. اما اگر چالش‌های حوزه لندتک رفع شود، بازار ۸۰ هزار میلیاردتومانی این حوزه می‌تواند به سمت بنگاه‌های کوچک و زودبازده برود بدون اینکه نیاز باشد دولت بر آنها سرمایه‌گذاری یا از بودجه عمومی هزینه کند. فکر می‌کنیم اگر چالش‌های حوزه لندتک برطرف شود، بخشی از این بازار می‌تواند به سمت بازار وام‌دهی فردبه‌فرد هدایت شود و ممکن است از ورود این حجم از سرمایه به بازار ارز و سکه جلوگیری شود.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات