توسعه استارت آپ های مبتنی بر فناوری های مالی

توسعه استارت آپ های مبتنی بر فناوری های مالی

در این تفاهم‌نامه آمده است: «همکاری برای تامین مالی و سرمایه گذاری طرح‌های فناورانه و دانش بنیان و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه گذاری جسورانه و پژوهش و فناوری»، «همکاری برای استفاده از خدمات و محصولات شرکت‌های دانش بنیان و ستادهای توسعه فناوری در حوزه‌های کاری مرتبط با طرفین تفاهم‌نامه از جمله فناوری‌های مالی ( همچنین، «پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش بنیان و فناور به ویژه در بخش‌های سلامت و فناوری‌های مالی از منابع صندوق توسعه ملی، بانک یا سایر منابع بر اساس ضوابط جاری بانک» و «همکاری در راستای ایجاد مرکز در این تفاهم‌نامه آمده است که طرفین باید زمینه همکاری برای برگزاری رویدادهای نوآورانه مشترک (از جمله

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

    منبع خبر

    اکوموتیو

    اکوموتیو

    اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات