دفاع واحدهای فناور مراکز رشد نوشهر و تنکابن از تسهیلات ۱۰ میلیارد ریالی

دفاع واحدهای فناور مراکز رشد نوشهر و تنکابن از تسهیلات ۱۰ میلیارد ریالی

به گزارش روابط عمومی مرکز رشد نوشهر، واحدهای فناور مراکز رشد نوشهر و تنکابن از طریق ارتباط ویدئو کنفرانسی با معاونت علمی از طرح های فناورانه خود جهت دریافت تسهیلات ۱۰ میلیارد ریالی اختصاصی سفر دکتر ستاری معاون علمی و فناوری ریاست جمهور به نوشهر دفاع نمودند. در این ارتباط ویدئو کنفرانسی نماینده صندوق پزوهش و فناوری مازندران، مدیران و کارشناسان پارک و مراکز رشد نوشهر و تنکابن حضور داشتند.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات